Fortsatt markförbättring utanför 7:an

Långsideslängan utanför Hus 7 är det första av huslängorna som får en toppdressing och stödsådd. Vi kommer avvakta med övriga hus och se hur resultatet vid 7:an blir först, eventuellt behövs mer omfattande markförbättring för att det ska bli bra.

Även på den nya gräsmattan mellan 5:an och 3:an var det lite fläckigt så ytterligare stödsådd har gjorts även där.

nya regler gällande felanmälan av hissar

Från och med 1:a September gäller nya regler gällande felanmälan av våra hissar.

All felanmälan ska göras direkt till styrelsen, antingen via vår hemsida, på mail eller på telefon.

Du kan alltså inte längre själv felanmäla direkt till Kone.

Sitter du fast i hissen kan du såklart alltid trycka på larmknappen och bli kopplad direkt till Kone för att få hjälp.

Nya rökluckeskyltar

Idag har vi bytt ut de gamla rökluckeskyltarna mot nya.


Före                         och                         efter

Det kan ses som en obetydlig sak, men det är viktigt att brandkåren tydligt kan se vart rökluckorna finns på en byggnad. Det finns också lagkrav som måste uppfyllas.

Endast 2 av våra 8 skyltar var godkända pga slitage från väder och vind.

Plötsligt slukhål vid parkeringen

UPPDATERING: 25/7 Hålet är nu tillfälligt lagat

Idag uppstod plötsligt ett mindre slukhål på vägen utanför Hovstagränd 3.

Vi har placerat en varningskon vid hålet.

Hålet kommer att tillfälligt att fyllas igen för att minimera skaderisk tills vi kan utreda vad som inträffat.