Finplanering

Roslagens markentreprenad utför uppdrag inom grundläggning, anläggning, schakt- och markarbeten, VA, väg och finplanering.

Finplanering

Finplanering är en viktig del inom markentreprenad – inte minst ur estetisk synvinkel. Vi utför finplaneringen efter dina önskemål. Med egen kunskap och lång erfarenhet tar vi hand om sådant som plattsättning, stensättning, asfaltering, tomt i etager, olika typer av planteringar, murar osv.

Roslagens Markentreprenad AB
August Strindbergs Gata 17, 761 46 NORRTÄLJE
070-22 88 338 info@rmeab.se
Godkänd för F-skatt. © Alla rättigheter är reserverade.