VA arbeten

 

Roslagens markentreprenad utför uppdrag inom grundläggning, anläggning, schakt- och markarbeten, VA, väg och finplanering.

 

Vägar

 

Roslagens markentreprenad utför uppdrag inom grundläggning, anläggning, schakt- och markarbeten, VA, väg och finplanering.

 

Grundläggning

 

Roslagens markentreprenad utför uppdrag inom grundläggning, anläggning, schakt- och markarbeten, VA, väg och finplanering.

 

Finplanering

 

Roslagens markentreprenad utför uppdrag inom grundläggning, anläggning, schakt- och markarbeten, VA, väg och finplanering.

 

Tjänster

Roslagens Markentreprenad AB genomför entreprenadarbeten inom VA, väg, grundläggning och finplanering. Vår precision i utförandet samt vår noggrannhet med uppdragets ekonomi ger trygghet för dig som uppdragsgivare.

Vi startar varje nytt uppdrag med omsorgsfulla genomgångar, med all personal, för att säkerställa rätt leverans i tid och arbete av högsta kvalitet. Tillsammans med dig som kund planerar vi tillvägagångssätt och arbetsupplägg – för bästa tänkbara samarbete.

Vår målsättning är att arbetsplaneringen ska vara helt klar redan vid tilldelningsbeslutet. Vi kommer därför snabbt igång med ditt arbete, oavsett storleken på entreprenaden.

VA-arbeten

VA-arbeten, tex. schakt- och markarbeten…

 Se mer…»

Vägar

Ombyggnation och nybyggnation av vägar…

 Se mer…»

Grundläggning

Grundläggningsarbeten, mättekniker, utsättning…

 Se mer…»

Finplanering

Vi utför finplaneringen efter dina önskemål…

 Se mer…»

Kvalitet, effektivitet och trygghet

Vi har alltid kundnyttan för ögonen och ser till att våra resurser är fördelade på bästa sätt. Skickligt utförda och kvalitetssäkrade entreprenader enligt överenskommelse är vårt viktigaste löfte till dig som kund.

Roslagens Markentreprenad har ett brett nätverk och goda kontakter med andra företag inom exempelvis markentreprenad, VA och grundläggning. Det ger oss en stabil reservkapacitet – erfarna yrkesproffs som vi med kort varsel kan leja in ifall arbetsbelastningen blir onormalt hög, eller då flera stora entreprenader bedrivs samtidigt.

Vi har lång erfarenhet av både större och mindre uppdrag inom markentreprenad, grundläggning, schakt- och anläggningsarbete, finplanering och utsättning. Vi åtar oss ofta totalentreprenader men hjälper lika gärna till med punktinsatser och mindre omfattande projekt.

Som kund hos Roslagens Markentreprenad kan du alltid känna dig säker, oavsett inom vilket av våra expertområden du söker vår hjälp.

 

Roslagens Markentreprenad AB
August Strindbergs Gata 17, 761 46 NORRTÄLJE
070-22 88 338 info@rmeab.se
Godkänd för F-skatt. © Alla rättigheter är reserverade.