Referenser

Våra kunder är våra bästa ambassadörer

Nöjda kunder är A och O för oss på Roslagens Markentreprenad. Här nedanför hittar du några kunder och projekt vi fått förtroendet att arbeta med.

Självklart har vi även många andra referenser än de som visas här. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra kunder och tidigare projekt som är relevanta för just ditt uppdrag.

Cobab Norrteljeporten

Norrteljeporten

I det nya handelsområdet, vid södra infarten till Norrtälje stad, sker byggnationen i flera etapper. På uppdrag av Cobab arbetar vi här med VA, vägar, parkeringar, grunder, finplanering och asfaltering.

Baesqab Äldreboendet Silverpark, Täby

Äldreboendet Silverpark, Täby

Under maj till september 2015, genomförde vi all finplanering vid äldreboendet Silverpark, i Täby. Inklusive stenläggning och plantering.

ÄLDREBOENDET SILVERHÖJDEN, LIDINGÖ

Under 2011 utförde vi grundläggningen, om 1600 kvm, för Äldreboendet Silverhöjden, på Lidingö.

Credentia Solbacka Strand

Credentia Solbacka Strand

Här byggs en ny stadsdel i Norrtälje upp i flera etapper med flera bostadshus och infrastruktur där vi är med i de olika etapperna åt Credentia.

Fyrskeppet

I Fyrskeppet, ett av bostadsrättshusen i Solbacka Strand, har vi gjort grundläggning och finplanering. Byggstart dec-14

Kv Solviken

Grundläggning av nästa hus kv Solviken i Solbacka Strand, byggstart sep-15.

Etapp 2 i Solbacka Strand

Infrastruktur etapp 2 i Solbacka Strand med byggstart sep-15. Vägar, VA, pumpstation, fjärrvärme, fiber.

Roslagens Markentreprenad AB
August Strindbergs Gata 17, 761 46 NORRTÄLJE
070-22 88 338 info@rmeab.se
Godkänd för F-skatt. © Alla rättigheter är reserverade.