Credentia Solbacka Strand

Här byggs en ny stadsdel i Norrtälje upp i flera etapper med flera bostadshus och infrastruktur där vi är med i de olika etapperna åt Credentia.

Fyrskeppet

I Fyrskeppet, ett av bostadsrättshusen i Solbacka Strand, har vi gjort grundläggning och finplanering. Byggstart dec-14

Kv Solviken

Grundläggning av nästa hus kv Solviken i Solbacka Strand, byggstart sep-15.

Etapp 2 i Solbacka Strand

Infrastruktur etapp 2 i Solbacka Strand med byggstart sep-15. Vägar, VA, pumpstation, fjärrvärme, fiber.