Matrosen 2, Näsby Park

Under mars till november 2015, genomförde vi grundläggningen på det nya bostadsrättshuset Matrosen, i Näsby Park.