Norrteljeporten

I det nya handelsområdet, vid södra infarten till Norrtälje stad, sker byggnationen i flera etapper. På uppdrag av Cobab arbetar vi här med VA, vägar, parkeringar, grunder, finplanering och asfaltering.